Prelucrarea datelor cu caracter personal

Site-ul www.lineya.ro se angajează să vă respecte confidențialitatea, respectând toate legile și reglementările aplicabile protecției datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”). Prezenta politică (alături de Termenii și Conditiile prezentului site web și orice alte documente la care se face referire în conținutul acestei politici) are ca scop să vă ofere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la utilizatorii site-ului și modalitatea de prelucrare de către noi.

Date de identificare companie care administrează site-ul www.lineya.ro
Operatorul de date este LINEYA CLINIC SRL, cu sediul social în Str. Alexandru Constantinescu Nr. 8E, Sectorul 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/6604/2022 , cod unic de înregistrare 45927750.

 

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, avem obligația de a administra, în condiții de siguranță și doar în scopurile specificate, orice date cu caracter personal pe care ni le furnizezi. Aceste date sunt colectate atunci când completați un formular pe site-ul nostru, cu scopul de a ne contacta sau când vă abonați la newsletter. Scopul colectarii acestor date este în principal de a comunica și de a vă oferi informatii utile pe care le-ați solicitat. Nu practicam SPAM și nu veți primi asa ceva de la noi. Aveți oricând opțiunea de a opta pentru ștergerea adresei de email sau a numărului de telefon din baza noastră de date. Informații non-private, care nu identifică o persoană anume, sunt supuse însă unei altfel de politici, cea de cookies, pe care o puteți consulta aici. Daca doriți să ștergem din baza noastră de date informațiile cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, ne puteți scrie la adresa lineyaclinic@gmail.com

 

COLECTAREA DATELOR PERSONALE

  • Numele și prenumele dvs., adresa de e-mail, adresa poștală, numărul de telefon și alte date de contact similare)

 

SCOPUL COLECTĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  • Obligații legale în vederea întocmirii contractelor de vânzare cumpărare și a facturilor
  • Întocmirea fișelor de pacient, programarea pacienților și informarea asupra programărilor acestora
  • Promovare și desfășurare de manifestări, campanii promoționale, comunicări comerciale prin orice mijloc de comunicare, doar cu consimțământul dumneavoastră expres, neechivoc, liber, informat și anterior exprimat, cu respectarea drepturilor dumneavoastră stabilite de legislație și specificate în prezentul document
  • Destinatarii datelor în afară de dumneavoastră pot fi autorități publice centrale și locale, autorități judecătorești, poliție, parchet (în limitele prevederilor legale sau ca urmare a unor cereri întemeiate și expres formulate)

 

UTILIZAREA DATELOR PERSONALE

  • Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate și vom stoca datele doar atât cât este necesar pentru scopul mai sus menționat.
  • Vom păstra informațiile clientului până când acesta își va exprima dezacordul, pentru oricare din scopurile menționate mai sus
  • Accesul la datele personale este strict limitat personalului Clinicii Lineya, asociaților care dețin autorizația necesară și nevoia clar definită pentru utilizarea datelor.

 

COMUNICĂRI DE MARKETING DIRECT/EMAIL MARKETING

Avem posibilitatea să prelucrăm datele cu caracter personal pentru a vă informa despre produsele și serviciile noastre, oferte promoționale și pentru abonarea la buletinele informative. Aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopuri de marketing direct doar având în prealabil consimțământul dumneavoastră și prin utilizarea canalelor de comunicare (de ex. e-mail, sms etc.) cu care ați fost de acord. Vom prelucra datele personale în vederea stabilirii de raporturi contractuale în urma exprimării dumneavoastră în mod voluntar a dorinței de a primi o ofertă sau detalii despre serviciile afișate pe site-ul www.lineya.ro.

Serviciile contractuale sunt reprezentate de prestarea de către Societatea administrării și gestionării conturilor și campaniilor dumneavoastră de marketing pe internet. În acest scop, vom utiliza datele pe care dumneavoastră le veți completa în pagina menționată mai sus, potrivit formularului existent la această adresă, respectiv, Nume, Prenume, E-mail, Telefon.

 

REFUZUL PRELUCRăRII șI CONSECINțELE ACESTUIA

Fiind o entitate privată, nu există o obligație legală în baza căreia am putea pretinde să ne puneți la dispoziție datele personale. Refuzul dumneavoastră de a ne comunica datele nu are, în principiu, nicio consecință în privința dumneavoastră sau a experienței pe site-ul nostru de internet. Cu toate acestea, în măsura în care veți decide că doriți să beneficiați de serviciile societății noastre, comunicarea datelor solicitate, astfel cum ele au fost descrise mai sus este în mod inevitabil necesară. Din moment ce au luat naștere raporturi contractuale între Societate și dvs., interesul nostru legitim ce ține de executarea reciprocă a obligațiilor contractuale, va prevala refuzului dumneavoastră de prelucrare, până când obligațiile vor fi fost executate în mod integral și nu există perspectiva încheierii unor noi raporturi contractuale.